Content

CONTENT

De content omvat alles wat je aan de websitebezoeker wilt bieden. Centraal staan de eerder geformuleerde  doelstellingen met de website, opgenomen in de online strategie. Die laten zich vertalen naar verschillende vormen van content:

  • product- en bedrijfsteksten 
  • artikelen en weblogs
  • formulieren, scans
  • reportages, interviews en meer

 

Van twee kanten worden kwaliteitseisen gesteld aan de content. Jij als aanbieder stelt eisen om je doelstellingen te bereiken, zoals vindbaarheid en conversie van bezoekers naar prospects. De websitebezoekers stellen ook eisen, zoals gebruikersvriendelijkheid / usability. Waarom zouden ze immers moeite doen als een andere aanbieder zich maar een muisklik verder bevindt? Met een content kalender, op maat gemaakt, zorgen we ervoor dat de content strategie planmatig wordt uitgevoerd.

 

Succes is goed te meten op een website. Met websiteanalyses worden bezoekgegevens in allerlei statistieken weergegeven. Je krijgt hiermee inzicht in je bezoekers en hun bezoeken. Metingen zijn belangrijke input voor het verbeteren van de content en het bereiken van gestelde doelen.