Online strategie

ONLINE STRATEGIE

Strategie als vertrekpunt
Aan de basis van elk online vraagstuk ligt een strategie. Of dit nu een eenvoudige website, e-commerce strategie of intranet betreft. Om tot een goede strategie te komen hebben we de juiste input van onze klanten nodig. Dat is echt samenwerken en kennisdelen. En dus moeten we de juiste stappen doorlopen. Dat doen we samen door middel van interactieve workshops.

Analyse

De eerste stap is altijd de analyse: wat is de doelstelling precies? Wat wil je bereiken? En wat ben je bereid te veranderen? Wie is je doelgroep of klant precies?

We gebruiken huidige statistieken voor de uitvoering van een nulmeting; de aftrap. Die combineren we met de aanwezige kennis uit jouw organisatie en we kijken ook naar de concurrenten. 

In de analysefase worden essentiële vragen gesteld om de basis te leggen voor de volgende stap: de 'customer journey'.

 

Customer Journey

Tijdens het in kaart brengen van de customer journey draaien we het proces om: we verplaatsen ons in jouw eindgebruiker. We stellen daarbij vragen als: wat is de behoefte van je doelgroep? Hoe ziet het (online) oriëntatieproces eruit? En door welke factoren wordt je klant nog meer beïnvloed tijdens zijn reis? Weten hoe de customer journey er uitziet, is essentieel voor het bepalen van je online strategie.

 

Keuzes maken

 Een van de moeilijkste vragen in een strategietraject is: wat doen we niet? Door de strategie goed af te bakenen wordt duidelijk wat precies nodig is: een website of web shop, met of zonder de connectie met bestaande systemen? Welke kanalen gaan we gebruiken en wat betekent dat voor je taakverdeling in de organisatie? De juiste strategie is een strategie die past bij zowel je doelstellingen als je mogelijkheden. Ook daarin denken we met je mee en verzorgen we oplossingen waar die nodig zijn. Of het nu gaat om technische oplossingen, online marketing of content.

 

Concept en plan

De input uit de interactieve workshops wordt uitgewerkt in een concept en een plan van aanpak. Wat gaan we precies maken, en hoe kunnen we onze doelen bereiken?

In een goed concept en een duidelijk plan zijn alle wensen, behoeften en ideeën vastgelegd. Dat schept duidelijke verwachtingen, die we vervolgens gaan waarmaken.
En dan door naar de design fase waar concepten worden vormgegeven.